Kapłanie nie wydzieraj dusz Jezusowi

Biedny mój synu! Tak wielce cię umiłowałem. Dlaczegóż więc mówisz bezczelnie: W czem pokazałeś mi miłość? Wybrałem cię od wieków w tym samym czasie, w którym wybrałem swą Matkę, Królowę …