O jałmużnie

Kto daje jałmużnę z miłości, ten czuje w sercu radość.
Chciwego będzie bolała jałmużna, którą daje, szczególnie ta, której nikt nie widzi…