Poddajmy się Bogu w Miłości, Nadziei i Radości

Bóg jest Miłością. Moc Boga jest Wszechmocna.

Bóg jest Miłosierny. Nigdy o tym nie zapominajmy.

Módlmy się, módlmy się, módlmy się, bo nie możemy pozwolić, by nasze serca były niespokojne, kiedy modlitwa może złagodzić wiele zła na świecie. Poddajmy się Bogu w Miłości, Nadziei i Radości, a On zabierze wszystkie nasze lęki i niepotrzebne zmartwienia.