20 Styczeń 2013

 • Czy nadszedł już dla mnie czas Miłości?
 • 2Tes3.3 Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego.

  Św. Ojca Pio
  Oderwij się od świata. Posłuchaj mnie: ktoś topi się w głębokim morzu, a ktoś [inny] dławi się szklanką wody. Czy zachodzi jakaś różnica pomiędzy nimi? Czy obydwaj nie są jednakowo martwi?

  Tomasz a Kempis
  Szukaj rady u człowieka mądrego i rzetelnego, staraj się raczej, aby ktoś lepszy cię pouczył, niż miałbyś gubić się we własnych domysłach.

  Św. Augustyn
  Istniałem więc. Żyłem. I już pod koniec niemowlęctwa szukałem znaków, którymi mógłbym uczucia moje oznajmić innym.

  Św. Jan od Krzyża
  Władze i zmysły mamy tylko tyle zajmować, ile to jest konieczne, a poza tym pozostawić je wolne dla Boga.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością, na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.

  Jak niewiele trzeba, żeby stracić cierpliwość! (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)