19 Styczeń 2013

 • Czy umiem opisać, co odczuwam, gdy czuję na sobie Miłość Boga?
 • Dz17.27 Bóg jest niedaleko od każdego z nas.

  Św. Ojca Pio
  Tylko generał wie, kiedy i jak posłużyć się swoim żołnierzem. [Dlatego umiej] czekać. Nadejdzie również i twoja kolej

  Tomasz a Kempis
  Nie należy też wierzyć słowom każdego i biec zaraz, by innym powtórzyć plotkę lub nowinę.

  Św. Augustyn
  Okresów tych nie pamiętam. Ale pozwoliłeś, aby człowiek wiele o sobie samym mógł wnioskować, kiedy się innym dzieciom przypatruje; a i u kobiet nieco się rozpyta.

  Św. Jan od Krzyża
  Nie jest świat godny jednej myśli człowieczej, gdyż ona się Bogu należy; każdą więc myśl nie odnoszącą się do Boga kradniemy Mu.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga.