18 Styczeń 2013

 • Czy czuję się wolny pogrążony w Miłości?
 • Jer15.19 To mówi Pan: Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede Mną. Jeśli zaś będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami. Wtedy oni się zwrócą ku tobie, ty się jednak nie będziesz ku nim zwracał.

  Św. Ojca Pio
  Tylko Bogu oddawaj chwałę, a nie ludziom; czcij swego Stwórcę, a nie marne stworzenie. Przez cały czas twego ziemskiego bytowania ucz się znosić gorycz, aby móc uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa

  Tomasz a Kempis
  Wielka to mądrość nie śpieszyć się w działaniu i nie trzymać się uparcie swoich uprzedzeń.

  Św. Augustyn
  Wielbię Cię, Panie nieba i ziemi, dziękując Ci za początki moje i niemowlęctwo.

  Św. Jan od Krzyża
  Miłość nie polega na odczuwaniu wielkich rzeczy, lecz na wielkim ogołoceniu i cierpieniu dla Umiłowanego.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Służyć Chrystusowi to wolność.

  Pamiętaj, że twój anioł stróż nie zawsze pobudza twoją wolę do działania, choć zawsze oświeca rozum. Wystarczy ci rozum i poznanie, dlatego w praktykowaniu cnoty nie oczekuj zadowolenia. (święty Jan od Krzyża)