Dom Boga będzie ich domem

Wypieramy się Ojca, bowiem On, Bóg, nie pasuje do naszego naukowego świata, jaki sobie utworzyliśmy?

Próbujemy zniszczyć nasze życie duchowe?

Wyśmiewam się z tych, którzy jeszcze wierzą w Dobrego Boga, mówiąc, że oni śnią? Ci – z których się wyśmiewam, mówiąc, że śnią – są w rzeczywistości przebudzeni i Dom Boga będzie ich domem.