16 Styczeń 2013

 • Czy Bóg jest szczęśliwy stwarzając mnie z Miłości, własnymi Rękoma uformował mnie, dał mi tchnienie życia?
 • Koh9.10 Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił! Bo nie ma żadnej czynności ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego ty zdążasz.

  Św. Ojca Pio
  Przerażająca jest sprawiedliwość Boża. Ale nie zapominajmy, że również Jego miłosierdzie jest nieskończone.

  Tomasz a Kempis
  Ale, niestety, jesteśmy tak słabi, że często łatwiej nam myśleć i mówić o ludziach źle niż dobrze.

  Św. Augustyn
  Czy tym poprzednim okresem był czas, gdy przebywałem w łonie matki? I o tym nieco się dowiedziałem; widzę też przecież kobiety w ciąży.

  Św. Jan od Krzyża
  Pięcioraką szkodę wyrządza duszy jakakolwiek namiętność: niepokoi ją, zamącą, brudzi, osłabia i zaślepia.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Cała zewnętrzna konstytucja ciała kobiety, jego szczególny kształt, to właściwości, które mocą odwiecznej atrakcji stoją u początku poznania.

  Moja dusza dojrzewała w tyglu zewnętrznych i wewnętrznych doświadczeń. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)