Nie lękam się Boga

Czy potrafię pokazać jedno dziecko, które sądzi, że pochodzi samo od siebie…?

Bóg, Jest naszym Ojcem, naszym Stworzycielem i kocha nas wszystkich.

Nie powątpiewam o Bogu. Nie lękam się Boga. Lękam się Boga jedynie wtedy, gdy buntuję się wobec Niego.