15 Styczeń 2013

 • Czy spędzam całe swe życie na badaniu Miłości?
 • 1J5.21 Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów!

  Św. Ojca Pio
  Odczuwam coraz większą potrzebę powierzenia się z całym zaufaniem Bożemu miłosierdziu, pokładając tylko w Bogu moją nadzieję.

  Tomasz a Kempis
  Nie trzeba wierzyć ślepo każdemu słowu ani wrażeniu, ale uważnie i długo rozważać każdą
  sprawę w odniesieniu do Boga.

  Św. Augustyn
  Czy niemowlęctwo nastąpiło u mnie po jakimś okresie już umarłym?

  Św. Jan od Krzyża
  Pozwól, by cię inni nauczali, rozkazywali ci, gardzili tobą i poddawali cię swej władzy, a będziesz doskonała.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Święci zachęcają wierzących naszych czasów, aby nie cofali się w obliczu trudności, jakie stawia przed nimi wierność wymogom wiary.

  Wspomnienie moich uchybień upokarza mnie i skłania do tego, by nigdy nie opierać się na własnych siłach, gdyż one są samą słabością, ale jeszcze bardziej to wspomnienie mówi mi o miłości i miłosierdziu Bożym. (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)