7 Styczeń 2013

 • Dlaczego opuszczam (opuściłem) Miłość Boga, która tak mnie Kocha?
 • 1J3.21 Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga

  Św. Ojca Pio
  Zawsze powinniśmy zachowywać nienaruszonymi dwie cnoty, a mianowicie: łagodność wobec bliźniego i świętą pokorę przed Bogiem

  Tomasz a Kempis
  O, jak szybko przemija chwała świata!

  Św. Augustyn
  Gdy nie spełniano mojej woli — czy to dlatego, że jej nie rozumiano, czy też że domagałem się czegoś, co mogłoby mi zaszkodzić — złościłem się, że starsi ode mnie nie chcą mi być posłuszni i że ludzie wolni nie chcą służyć mi jak niewolnicy.

  Św. Jan od Krzyża
  Tego, ―kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed Ojcem moim, mówi Pan (Mt 10, 33)

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności.

  Świat może mnie wszystkiego pozbawić, ale zostanie zawsze jedna kryjówka dla niego niedostępna: modlitwa. W niej streszcza się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w postaci nadziei. (święty Rafał od św. Józefa)

  Benedykt XVI: Ten, kto żyje wiarą Kościoła nie pasuje do poglądów naszych czasów