Bóg może mnie wezwać

Czy wzywam Jezusa za każdym razem, gdy tego pragnę?

Bóg może wezwać każdego, nie zważając na to kim jest.

Błogosławieni mali, bowiem oni odziedziczą Królestwo Boże.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Czytam to ciągle, bez przerwy i pojmuję to. Wierząc przed wszystkimi, że ci którzy posiadają te dwie cechy, bariery rozerwą się na kawałki i oni wejdą na Boże Dziedzińce. Abba przyjmie ich.