Nienawidzić drugiego jest grzechem.

Nienawidzić drugiego jest grzechem.

Jeśli wierzę w Boga, to muszę okazać innym miłość, nawet jeśli mnie dręczą czy obrażają.

Czy nie wiem, że jeśli tak pośpiesznie skazuję drugiego na śmierć, ponieważ obraża Boga, to właśnie nie postępuję według praw Boga?