14 Listopad 2012

  • Czy jestem dziś tym, który pamięta o Miłości?

Tt3.2 Nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność.

Św. Ojca Pio
Niech Bóg wam błogosławi i sprawi, by ciężar życia rodzinnego był lżejszy. Zawsze bądźcie dobrzy. Pamiętajcie, że małżeństwo niesie z sobą trudne obowiązki; tylko łaska Boża może sprawić, aby były lżejsze. Ciągle starajcie się być godnymi tej łaski, a Pan niech was zachowa aż do trzeciego i czwartego pokolenia

Tomasz a Kempis
Marnością – przykładać wagę tylko do teraźniejszości, a o przyszłości nie myśleć.

Św. Augustyn
Dokądże więc mam Ciebie wzywać, skoro sam jestem w Tobie? Skąd miałbyś przybyć do mnie? Gdzież miałbym stanąć poza niebem i ziemią, aby tam przyszedł do mnie Bóg mój, który rzekł: Niebo i ziemię napełniam…

Błogosławiony Jan Paweł II
Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.


Komentarze są zamknięte.