Męka

III. Męka Jak matka opowiada ze wzruszeniem swemu dziecku cierpienia, które poniosła, aby mu życie zachować, tak, mój synu, chcę ci przedłożyć do rozważenia cierpienia mej męki. Czyż nie jestem …

Czyste cierpienie Pana Jezusa

Z duszą, pogrążoną w śmiertelnej trwodze, z ciałem umęczonem cierpieniem, wyszydzony przez wrogów, opuszczony przez swoich, konając ze wstydu i boleści, wznosiłem jeszcze oczy ku memu Ojcu, prosząc Go, by …

Pan Jezus w oceanie cierpień fizycznych

Podczas, gdy ma dusza była tak ściśniona ze wszystkich stron, ocean cierpień fizycznych zalał całą moją istotę. Haki żelazne rozdzierały me ciało, ciernie dręczyły mą głowę, gwoździe przebijały me ręce …

Kapłanie, Pan Jezus był smutny

Niewypowiedziany wstyd mię ogarnął na widok czekających mię upokorzeń. Widziałem się odzianym w szatę błazna u Heroda, odartym ze wszystkich mych szat i wysta­wionym haniebnie na widok tłumu drwiącego i …

Kult eucharystyczny

II. Kult eucharystyczny Ustanowiłem Najświętszy Sakrament głównie, dla swego kapłana. Obcuję tam z nim jak przyjaciel ze swym przyjacielem. Jeśli masz serce szlachetne i wdzięczne, będziesz mię tam odwiedzał często …

Kapłanie idź na drogi i rozstaje dróg

Uczta moja przygotowana, lecz zaproszeni nie raczyli przyjść i dom mój stoi próżny. Idź więc, mój kapłanie, na drogi i rozstaje dróg i zapraszaj do mego Stołu ubogich, nieszczęśliwych chorych, …