Polsko, komu ty służysz?

Iz 36.9 Ale ty zaufałeś Egiptowi – że dostaniesz rydwany i jazdę. Polsko, tak narzekasz, ale czy pamiętasz, czy wiesz co to ubóstwo? Polsko, dlaczego ufasz sojuszom, wojskom, broni i …

Kapłan dobrym Pasterzem

III. Kapłan dobrym Pasterzem Jestem dobrym Pasterzem: dobry Pasterz daje swe życie za swe owce. Ale najemnik, który nie jest pasterzem, i do którego owce nie należą, zanim jeszcze zobaczy …

Kapłanie, czy znasz po imieniu swe owce

Jakiż zaszczyt dla ciebie mój kapłanie, że cię wybrano, abyś był ze mną dobrym pasterzem! I jakież szczęście wewnętrzne odczuwasz, gdy wierni twoi otaczają cię szacunkiem i przywiązaniem synowskiem, kiedy …

Kapłan spowiednik

II. Kapłan spowiednik Oddałem ci klucze królestwa niebieskiego. Wejdą tam ci, którym otworzysz jego bramy. Powierzyłem ci władzę przywracania duszom życia Bożego, pomnażania przybytków, w których mieszka Trójca Święta. Masz …

Kapłanie badaj delikatnie rany chorych dusz

Ty jesteś miłosiernym lekarzem. Okazuj penitentom uprzedzającą miłość, nade wszystko tym, co przychodzą bez przygotowania, są chwiejni, lub pozostają w zamieszaniu spowodowanem względami ludzkiemi. To są biedni chorzy, którzy ze …