Kapłan, aniołem Nowego Przymierza

Niegdyś przychodził Anioł Pański w pewnych chwilach i poruszał wodę w owczej sadzawce. Z jakąż niecierpliwością oczekiwali chorzy tych odwiedzin! Ale ty jesteś aniołem Nowego Przymierza. Tobie dano zanurzać każdej …

Kapłanie masz klucze królestwa niebieskiego

Oddałem ci klucze królestwa niebieskiego. Wejdą tam ci, którym otworzysz jego bramy. Powierzyłem ci władzę przywracania duszom życia Bożego, pomnażania przybytków, w których mieszka Trójca Święta. Masz moc odpuszczania ludziom …

Kapłan jako kaznodzieja

I. Kapłan jako kaznodzieja Jako mię posłał mój Ojciec, tak ja posyłam mych kapłanów, aby głosili Ewangelję wszystkim narodom, ucząc je chować wszystko, co przykazałem. Głoś więc moje słowo w …

Kapłanie idź szukaj biednej owieczki

Głoś moje słowo przy każdej sposobności. Nie czekaj, aż przyjdą pod ambonę, aby cię słuchać. Szukaj owieczek ociągających się. Staraj się pozyskać ojcowską przestrogą, dobrem słowem, pełnem miłości obchodzeniem się …

Kapłanie głoś Ewangelię

Jako mię posłał mój Ojciec, tak ja posyłam mych kapłanów, aby głosili Ewangelję wszystkim narodom, ucząc je chować wszystko, co przykazałem. Głoś więc moje słowo w czas i nie w …