Kapłan jako kaznodzieja

I. Kapłan jako kaznodzieja Jako mię posłał mój Ojciec, tak ja posyłam mych kapłanów, aby głosili Ewangelję wszystkim narodom, ucząc je chować wszystko, co przykazałem. Głoś więc moje słowo w …