Kapłan spowiednik

II. Kapłan spowiednik Oddałem ci klucze królestwa niebieskiego. Wejdą tam ci, którym otworzysz jego bramy. Powierzyłem ci władzę przywracania duszom życia Bożego, pomnażania przybytków, w których mieszka Trójca Święta. Masz …