Kapłanie głoś Ewangelię

Jako mię posłał mój Ojciec, tak ja posyłam mych kapłanów, aby głosili Ewangelję wszystkim narodom, ucząc je chować wszystko, co przykazałem. Głoś więc moje słowo w czas i nie w …