Polsko, komu ty służysz?

Iz 36.9 Ale ty zaufałeś Egiptowi – że dostaniesz rydwany i jazdę.

Polsko, tak narzekasz, ale czy pamiętasz, czy wiesz co to ubóstwo?
Polsko, dlaczego ufasz sojuszom, wojskom, broni i obcym, a nie swojemu Bogu?
Polsko, dlaczego dołączyłaś do sojuszu mocarstw przeciw ubogim narodom?
Polsko, dlaczego produkujesz broń, od której giną Twoi synowie na różnych misjach?
Polsko, dlaczego tylko mówisz o Bogu, ale Woli Boga nie wypełniasz?
Polsko, dlaczego brak Ci odwagi powiedzieć NIE bogatym mocarstwom i postawić na zaufanie tylko Bogu?

Jk 4.4 4 Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.

Polsko, dlaczego niszczysz żywność, a większość ludności świata żyje z myślą co ma zjeść?
Polsko, dlaczego chcesz być bogatą w oczach narodów, a przez to czynisz się ubogą w oczach Boga?
Ubogie narody, w których trwa wojna, nie mają zakładów produkujących broń, a Ty Polsko masz i chcesz mieć więcej, dostarczać więcej, by mordowano człowieka-więcej?
Polsko, czy wiesz, że żadna broń, którą produkujesz i nabywasz kosztem ubogich, nie obroni Cię przed wrogiem?
Polsko, dlaczego dopuszczasz by uprawiano lichwę i okradano ubogich?
Polsko, dlaczego nie stajesz w obronie mordowanych?

Iz 31.1 Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc,
pokładają nadzieję w koniach,
mają ufność w mnóstwie rydwanów
oraz w bardzo wielkiej sile jazdy,
a nie pokładają ufności w Świętym Izraela
ani się nie radzą Pana.

Polsko, tylko jednemu Panu możesz służyć…
Polsko, gdzie: “Jezu ufam Tobie”?

Nauczanie Pana Jezusa

Mt 5.44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie;

Łk 19.41 Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim 42 i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. 43 Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. 44 Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».