Najważniejsza rzecz

Najważniejszą rzeczą jest zakończenie czasu i wstąpienie do wieczności.
Jaka wieczność jest moim celem?
Czy moje myśli, słowa i czyny prowadzą drogą do celu?