Przyczyna burzy na morzu

Wolna i nieograniczona stałymi przeszkodami przestrzeń. Pion, duch i ciało, jak powietrze i woda. Poziom wody zachwiany przez brak równowagi Milości, BARDZIEJ kocha się siebie, lub bliźniego, czy nawet Boga …

Bóg wyznacza kapina, do sterowania pokoleniami

Demokracja na okręcie to płynięcie w różnych celach, różne kierunki, bezład i problemy z zapasami. Ustawianie kursu z wiatrem, ograniczanie wysiłków, stagnacja. Bóg Objawia się jednostce, zbiorowości by przekazała całemu …

Wiara to wspólnotowa sprawa

Miłość do Boga, łączy się ściśle z Miłością do bliźniego. Nie można kochać jednego bez drugiego. Bez pojednania z każdym bliźnim, nie można zbliżać sie do Boga, do Ołtarza. My, …

Ostrzeżenie w Siekierkach 1943

Dwunastoletniej Władzi Fronczak wielokrotnie ukazywali się Maryja i Jezus, a dookoła szalała wojna. Módlcie się, bo idzie na was wielka kara, ciężki krzyż. Nie mogę powstrzymać gniewu Syna mojego, bo …