Przyczyna burzy na morzu

Wolna i nieograniczona stałymi przeszkodami przestrzeń. Pion, duch i ciało, jak powietrze i woda. Poziom wody zachwiany przez brak równowagi Milości, BARDZIEJ kocha się siebie, lub bliźniego, czy nawet Boga …