Czy umarłem dla świata?

Pożegnałem przywiązanie do tego świata? Pożegnałem się z ludźmi, rzeczami i ulubionym pożywieniem? Pragnę nieskończoności, ale nie chcę rezygnować z ograniczeń swojego ciała? Wszystko co mam uznaję za swoją własność …