W oceanie Bożej dobroci

Benedykt XVI W oceanie Bożej dobroci Audiencja generalna 5 grudnia 2012 r. Drodzy Bracia i Siostry! Na początku swego Listu do Efezjan (por. 1, 3-14) apostoł Paweł zanosi modlitwę błogosławieństwa …

Chrześcijanie idą pod prąd

Benedykt XVI Chrześcijanie idą pod prąd Audiencja generalna 23 stycznia 2013 Wiele fałszywych bożków pojawia się dzisiaj. Jeśli chrześcijanie chcą pozostać wierni, nie mogą bać się iść pod prąd (@Pontifex_pl) …

Ojciec, który nie ma nas dosyć

Benedykt XVI Ojciec, który nie ma nas dosyć Audiencja generalna 30 stycznia 2013 Drodzy Bracia i Siostry! W zeszłą środę w katechezie rozważaliśmy początkowe słowa Credo: «Wierzę w Boga». Jednakże …

Pan niestrudzenie puka do drzwi człowieka

Benedykt XVI Pan niestrudzenie puka do drzwi człowieka Audiencja generalna 13 lutego 2013 W rozpoczynającym się okresie Wielkiego Postu odnówmy w sobie pragnienie nawrócenia, stwarzając większą przestrzeń dla działania Boga …

Panie, naucz nas się modlić

Benedykt XVI Panie, naucz nas się modlić Audiencja generalna 4 maja 2011 Drodzy bracia i siostry! Dzisiaj chcę rozpocząć nowy cykl katechez. Po katechezach o ojcach Kościoła, o wielkich teologach …

Czy pracuję dla Chrystusa?

Bardzo wymowne są słowa Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane 21 V 2005 do pracowników Sekretariatu Stanu: „My nie pracujemy — jak mówi wielu ludzi o swojej pracy — by bronić …

Współpracownicy prawdy

Papież Benedykt XVI jako hasło swego pontyfikatu przyjął słowa: „Współpracownicy prawdy” (Cooperatores veritatis). Czy współpracuję i daję swiadectwo Prawdy? „Oczywiście jestem, jak przystoi, gorliwym czytelnikiem Pisma Świętego, a na sformułowanie, …