W oceanie Bożej dobroci

Benedykt XVI W oceanie Bożej dobroci Audiencja generalna 5 grudnia 2012 r. Drodzy Bracia i Siostry! Na początku swego Listu do Efezjan (por. 1, 3-14) apostoł Paweł zanosi modlitwę błogosławieństwa …