Dlaczego katolik ufa uzbrojeniu?

Iz 31, 1: Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, pokładają nadzieję w koniach, mają ufność w mnóstwie rydwanów oraz w bardzo wielkiej sile jazdy, a nie pokładają ufności …

Modlitwa o nawrócenie grzeszników

Modlitwa I. O nawrócenie grzeszników. (Św. Weroniki Gugliani).(1910r) O Panie Zbawicielu mój, proszę Cię o błogosławieństwo, które z Twego Najsłodszego Serca płynie, nie tylko dla siebie, ale i dla wszystkich …

Jak nam się wiedzie?

Ag 1, 7b: Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! Ag 1, 9: Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy [i to niewiele] znieśliście do domu, Ja to rozproszyłem. Dlaczego …