Pod Okiem Najwyższego Świadka mieszkaj ze sobą

Ilekroć bowiem wyciągają nas z nas samych nazbyt pochłaniające sprawy zewnętrzne, zawsze wówczas choć jesteśmy nadal sobą, nie jesteśmy jednak ze sobą, bo tracąc samych siebie z oczu błąkamy się po ziemi cudzej.
Święty Grzegorz

Ps 137, 4: Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie?