Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie

Zbyt często usprawiedliwiamy się, swoje przewrotne intencje, byle się innym przypodobać, dla “świętego spokoju” nawet używając cytatów Pisma Świętego i przeinaczamy swoje życie w zbór reformatotów, oddalając się od Kościóła posłusznemu Panu Jezusowi.
Jesteś zarządcą dusz ludzkich i dóbr materialnych wspólnoty? Dbaj o nie, nie śpij i nie machaj ręką, że jakoś to będzie.

Jr 20, 8: Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: Gwałt i ruina!