Jak kontemplować Prawdę?

WIARA I ROZUM (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy” .
Św. Jan Paweł II