Świety, wykuty w ogniu

Syr 2, 5: Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia. 1 Kor 3, 13: tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je …