Niechciane dziecko rodziców

Zbyt wielu rodziców “zabiega” o swoje dziecko, by za wszelką cenę nie przyszło na świat. Antykoncepcja i zabezpieczanie się, ze złą intencją, dąży do myśli odrzucającej dziecko, totalnego. Gdy mimo …

Zdrowie wymaga pracy nad sobą

Każdy chce być zdrowy, ale zbyt często robimy rzeczy, które zmierzają do choroby i się zaskakujemy. Zdrowie wymaga pracy nad sobą, choroba to często zaniedbania. Chcę być zdrowy, ale nic …

Tolerancja to fałszywa miłość

Albo się wszystkich kocha bez wyjątku, albo nienawidzi, wystarczy jedną osobę, a dotyczy wszystkich. Nie można człowieka tolerować, ta kłamliwa miłość szybko pokazuje obłudę. Człowiek miłujący zmierza do dobra, nieważne …

To co było nie zawsze było lepsze.

Pokolenia poprzedzające nas, nie były takie święte jak je często kreujemy i próbujemy naśladować. To one nie zdały egzaminu Miłości i doprowadziły do wielkich II wojen światowych i wielu innych …

Miłość jest Jedna, kocha tak samo.

Kto bardziej kocha jednego od drugiego nie kocha doskonale. Miłość doskonała kocha wszystkich tak samo. Miłość jest Jedna, taka sama i niezmienna, niezależnie od zachowań obdarowanego Miłością, nigdy nie przemija. …