Tolerancja to fałszywa miłość

Albo się wszystkich kocha bez wyjątku, albo nienawidzi, wystarczy jedną osobę, a dotyczy wszystkich. Nie można człowieka tolerować, ta kłamliwa miłość szybko pokazuje obłudę.
Człowiek miłujący zmierza do dobra, nieważne co otrzymuje, zawsze ofiaruje dobro. Stwierdzenie i zestawienie “tolerancja dobra” nie istnieje, bo tolerancja jest jakby akceptacją, kompromisę zła, z którego i tak wyniknie zło.