Miłość jest Jedna, kocha tak samo.

Kto bardziej kocha jednego od drugiego nie kocha doskonale. Miłość doskonała kocha wszystkich tak samo. Miłość jest Jedna, taka sama i niezmienna, niezależnie od zachowań obdarowanego Miłością, nigdy nie przemija.
Dziś świat w pojęcie Miłość wkłada miłość zmysłową, egoistyczną, wyrywkową, selektywną, gdzie bardziej kocha się jednych, a innymi się gardzi.