To co było nie zawsze było lepsze.

Pokolenia poprzedzające nas, nie były takie święte jak je często kreujemy i próbujemy naśladować. To one nie zdały egzaminu Miłości i doprowadziły do wielkich II wojen światowych i wielu innych wojen lokalnych czy rewolucji wynniszczających naród.
Prześladowały Objawienia Boże, które w naszych czasach są czymś powszechnie znanym i szanowanym jak np. Święta Faustyna.

Am 5, 4: Tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie Mnie, a żyć będziecie.