Bóg wyznacza kapina, do sterowania pokoleniami

Demokracja na okręcie to płynięcie w różnych celach, różne kierunki, bezład i problemy z zapasami. Ustawianie kursu z wiatrem, ograniczanie wysiłków, stagnacja. Bóg Objawia się jednostce, zbiorowości by przekazała całemu …