Wiara to wspólnotowa sprawa

Miłość do Boga, łączy się ściśle z Miłością do bliźniego. Nie można kochać jednego bez drugiego. Bez pojednania z każdym bliźnim, nie można zbliżać sie do Boga, do Ołtarza. My, …