Bóg wyznacza kapina, do sterowania pokoleniami

Demokracja na okręcie to płynięcie w różnych celach, różne kierunki, bezład i problemy z zapasami. Ustawianie kursu z wiatrem, ograniczanie wysiłków, stagnacja.
Bóg Objawia się jednostce, zbiorowości by przekazała całemu światu Jego Wolę, której celem jest nasze Wiekuiste Szczęście przez ćwiczenie się w Miłości. Chce nam Objawić pełnię Prawdy, mocy i Łaski.
Ideały Boga różnią się od celów świata i nie ma co się dziwić, że Kościół katolicki będzie znienawidzony. Jedność wspólnoty między ludzkiej połączonej z Sercem Jezusa, czyli wolą, rozumem i wiedzą, jest organizmem, który przetrwa. Kościół to nie towarzystwo wzajemnej adoracji, ale żywy organizm, ożywiany od środka mocą Chrystusa. Tak jak w ciele komórka, żyjąc osobno obumiera, tak życie poza Kościołem ustanowionym na Opoce przez Jezusa prowadzi do obumierania duszy i zarażanie się egoizmem.