Trzeba wszystko opuścić

Majątek, uciechy światowe, pieniądze, zaszczyty i wygody. Wszelaką cząstkę stworzenia trzeba pozostawić.

Rdz 6, 3: Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat.