Arcydzieło Boga Stwórcy

Człowiek.
Rdz 1, 27: Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyzną i niewiastą.

Człowieku dlaczego tak chętnie służysz szatanowi, który nie stworzył cię i nie umarł za ciebie?