Jezus potrzebuje swoich wyświęconych kapłanów.

Moi umiłowani, wyświęceni słudzy, księża i całe religijne duchowieństwo w Świętym Katolickim Kościele wiedzcie, że kocham was wszystkich.
Tak wielu z was oddało swoje życie dla Mnie ze szlachetnym sercem. Musicie teraz polegać na Mnie.
Musicie modlić się o prowadzenie, abyście pozostali silni w waszej wierze i o rozeznanie przez cały czas.
Nigdy, ani na chwilę, nie odrywajcie ode Mnie waszego wzroku.
Potrzebuję was, aby przygotować Moje stado na powitanie Mnie podczas Mojego długo oczekiwanego Powtórnego Przyjścia na ziemię.
Musicie wytrwać i nie dopuścić, aby odwieść was od waszej miłości do Mnie, bez względu na to, jakiej presji zostaniecie poddani.
Jesteście Moimi prawdziwymi uczniami i muszę wezwać was, abyście podjęli waszą broń dla ratowania Mojego Kościoła. Ten właśnie Kościół, oparty na Skale przez Mojego ukochanego ucznia Piotra, nigdy nie zawiedzie.

http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/01/29/apel-do-duchowienstwa-przygotujcie-moje-stado-na-moje-dlugo-oczekiwane-powtorne-przyjscie-na-ziemie/