Zbawiciel przyjdzie, aby nas uratować, zanim nadejdzie Dzień Sądu

Dzieci, pamiętajcie o jednej lekcji. Prawda Mojej Nauki nigdy się nie zmieniła. Ludzki błąd, grzechy Moich wyświęconych sług i tych, którzy sprzeniewierzyli się prawdzie dla potrzeb swoich własnych ambicji, być może zabrudziły Moje Imię, ale w żadnym wypadku nie zmieniły tego, kim jestem. Ja Jestem Zbawicielem ludzkości. Za pierwszym razem przyszedłem was odkupić, by umożliwić przebaczenie grzechów. Teraz przyjdę powtórnie, by uratować was, zanim nadejdzie Dzień Sądu.
Ponieważ Moja Miłość jest tak silna, przenikać będzie teraz cały świat przez moc Ducha Świętego, aby przyciągnąć was z powrotem do owczarni Mojej Czułej Miłości. Poczujcie teraz Moją Miłość, Dzieci. Nie dopuszczajcie, aby wasze rozczarowanie ludzkimi słabościami Mojego Kościoła odwróciło was ode Mnie, Jezusa Chrystusa, lub Mojego Przedwiecznego Ojca.
http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/06/30/nie-dopuszczajcie-by-ludzkie-slabosci-mojego-kosciola-odwrocily-was-ode-mnie/