5 Styczeń 2013

 • Czy powiększam moją Miłość do Jezusa?
 • 1J3.18 Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!

  Św. Ojca Pio
  “Dzisiaj więc, o bracia, zacznijmy czynić dobro, ponieważ do tej pory nic dobrego jeszcze nie zrobiliśmy”. Słowa te, które seraficki ojciec św. Franciszek w swej pokorze odnosił do siebie samego, uczyńmy naszymi na początku tego Nowego Roku. Naprawdę, nic dobrego aż do dnia dzisiejszego nie zrobiliśmy, a jeśli uczyniliśmy coś dobrego, to jednak bardzo mało. Kolejne lata [i dni] następowały po sobie, a my nawet nie zapytaliśmy siebie, jak je wykorzystaliśmy; Czy nie było niczego w minionym czasie do naprawienia, do usunięcia czy do dodania, jeśli chodzi o nasze postępowanie? Żyliśmy dotąd bezmyślnie, jak gdyby pewnego dnia wieczny Sędzia nie miał nas wezwać do siebie i zażądać sprawozdania z tego, co zrobiliśmy, jak wykorzystaliśmy nasz czas. A przecież z każdej minuty, z każdego poruszenia łaski Bożej, z każdego Świętego natchnienia, z każdej okazji, którą nam dano do tego, aby czynić dobrze, będziemy musieli się bardzo dokładnie rozliczyć. Nawet najlżejsze przekroczenie świętego prawa Bożego będzie brane pod uwagę!

  Tomasz a Kempis
  No powiedz, gdzie są owi wszyscy mędrcy i profesorowie, których tak dobrze znałeś, póki
  żyli i chodzili w blasku swej wiedzy?

  Św. Augustyn
  Stopniowo też uświadamiałem sobie, gdzie się znajduję, i usiłowałem wyrażać moje życzenia wobec ludzi, którzy mogli je spełniać. Nie udawało mi się to, gdyż pragnienia te były we mnie, a ludzie przebywali w świecie zewnętrznym i nie mieli takiego zmysłu, którym zdołaliby wniknąć do wnętrza mojej duszy.

  Św. Jan od Krzyża
  Kto nie szuka krzyża Chrystusowego, nie szuka chwały Jego.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

  Nic nie umie, kto nie umie cierpieć dla Chrystusa. (święty Jan od Krzyża)