Tolerancja to fałszywa miłość

Albo się wszystkich kocha bez wyjątku, albo nienawidzi, wystarczy jedną osobę, a dotyczy wszystkich. Nie można człowieka tolerować, ta kłamliwa miłość szybko pokazuje obłudę. Człowiek miłujący zmierza do dobra, nieważne …

To co było nie zawsze było lepsze.

Pokolenia poprzedzające nas, nie były takie święte jak je często kreujemy i próbujemy naśladować. To one nie zdały egzaminu Miłości i doprowadziły do wielkich II wojen światowych i wielu innych …

Miłość jest Jedna, kocha tak samo.

Kto bardziej kocha jednego od drugiego nie kocha doskonale. Miłość doskonała kocha wszystkich tak samo. Miłość jest Jedna, taka sama i niezmienna, niezależnie od zachowań obdarowanego Miłością, nigdy nie przemija. …

Nie szukajmy miłości, ale dawajmy Miłość

Uważajmy na miłość egoistyczną dawaną interesownie, zapatrzoną w korzyść, a uruchamianą zainteresowaniem, ciepłym słowem, ach i ech, dotykiem, spojrzeniem czy uśmiechem. Nawet w nawracaniu innych, wdziera się ta własna miłość. …

Różnica między religiami.

Pan Jezus jako Bóg Objawiony był oczekiwany przez ludzkość, zapowiedziany przez proroków czas Jego narodzenia i śmierci. Nie stał się sam z siebie zbawicielem samozwańczym, ale jest Zbawicielem z Woli …

nie święte czasy

nie święty ojciec – TV, centralny punkt w domu, kreator rzeczywistości nie święty syn – nierozłączny telefon komórkowy, interpretator rzeczywistości nie święty duch – plotki, kłamstwa, sensacje życia innych nie …

Niewolnik egoizmu

Im więcej się ma, tym trudniej się z tym ma rozstać. Mienie wiąże ze zdobyciem władzy nad innymi. Uwaga skupia się na mieć “z”, niż na dać “dla”. Dlatego tyle …

Urodziny Papieża Benedykta XVI

Gdy na Okręcie zapanowała podwładnymi anarchia – Wielka Nierządnica – nie ma możliwości szczęśliwie i bezpiecznie prowadzić Okrętu przez Kapitana do celu podróży wyznaczonego przez Admirała. Kapitan opuścił Okręt pełen …

Przepaść duchowa

Łk 16, 26 – A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się …

Małżeństwo, Adam i Ewa

Małżeństwo jest stanem pokuty i wymaga wyrzeczenia, modlitwy, postów, jałmużny i intencji powiększania królestwa Bożego. Przed grzechem Adam i Ewa inaczej wyglądali od nas, ludzi mizernych. Spożywszy jednakże owoc zakazany, …

Wielka Nierządnica

Anarchia cel demokracji, bez rządu. Prawa obywatelskie oparte o tolerancję w celu fałszowania i obrony wszelakiego grzechu. Zdrada Boga i człowieka.

Sługa i Mistrz

Sługa nie może być jednocześnie mistrzem, gdyż jako mistrz przez kłamstwo egoizmu nigdy Mistrzowi Jezusowi Chrystusowi służyć nie będzie.