Niewolnik egoizmu

Im więcej się ma, tym trudniej się z tym ma rozstać.
Mienie wiąże ze zdobyciem władzy nad innymi.
Uwaga skupia się na mieć “z”, niż na dać “dla”.
Dlatego tyle niepokoju, niebezpieczeństwa i wojen, bo ludzie stali się niewolnikami egoizmu.