Wielka Nierządnica

Anarchia cel demokracji, bez rządu.
Prawa obywatelskie oparte o tolerancję w celu fałszowania i obrony wszelakiego grzechu.
Zdrada Boga i człowieka.