Zdrajca Boga.

Na sądzie ostatecznym szatan dopomina się o zdrajcę, na którego czeka Prawda i Sprawiedliwość. Zdrajca wierzy w Boga, ale nie wierzy Bogu. Zna Boga lepiej od innych czy nawet od …

Maryja – Matka Zbawienia

Ewa – matka potępienia. Maryja – Matka Zbawienia. Z pierwszej matki wszystkie dziatki Wzięliśmy potępienie, A z tej drugiej Matki drogiej Bierzemy swe zbawienie. Święty Kazimierz, Królewicz Polski

Małżonek krok 4 ku doskonałości

=> Małżonek krok 3 ku doskonałości By spełnić czwartą wskazówkę, to jest zachować samotność, trzeba byś wszystkie rzeczy ziemskie uważał za przemijające i nie mogąc nic ponadto uczynić, byś patrzył …

Małżonek krok 3 ku doskonałości

=> Małżonek krok 2 ku doskonałości By zachować trzecią wskazówkę, którą jest ćwiczenie się w cnotach, trzeba ci mieć wytrwałość w spełnianiu obowiązków swego małżeństwa i posłuszeństwa bez żadnego innego …

Małżonek krok 1 ku doskonałości

wstęp By zachować pierwszą wskazówkę, którą jest rezygnacja, potrzeba, abyś żył w małżeństwie tak, jakbyś żył sam. Nie mieszaj się więc ani słowem, ani myślą do tego, co się dzieje …

Małżonek 1 z 5

Kto chce być prawdziwym małżonkiem, kto pragnie wypełnić obowiązki stanu, których wypełnienie przyrzekł Bogu publicznie, ślubował wierność, miłość, uczciwość, nieustannie dąży by postępować w cnotach i cieszyć się pociechami ofiary …

Ciemność pożądania

Same bowiem rzeczy tego świata duszy nie zajmują i szkody jej nie wyrządzają, gdyż same w nią nie wnikają, lecz szkodzi pragnienie ich i pożądanie, które w niej trwa. Św. …

Droga poznania Mądrości

Ach, gdyby raz zrozumiano, że nie można dojść do gęstwiny różnorodnych mądrości i bogactw Bożych inną drogą, jak tylko przez gęstwinę wszelkiego rodzaju cierpień! W tym więc powinno być pragnienie …