Małżonek 1 z 5

Kto chce być prawdziwym małżonkiem, kto pragnie wypełnić obowiązki stanu, których wypełnienie przyrzekł Bogu publicznie, ślubował wierność, miłość, uczciwość, nieustannie dąży by postępować w cnotach i cieszyć się pociechami ofiary Miłości i słodkością Ducha Świętego, nie zdoła tego osiągnąć, jeżeli nie będzie przestrzegał z najusilniejszą pilnością czterech następujących wskazówek, jakimi są:
– rezygnacja, => Małżonek krok 1 ku doskonałości
– umartwienie, => Małżonek krok 2 ku doskonałości
– ćwiczenie się w cnotach, => Małżonek krok 3 ku doskonałości
– samotność materialna i duchowa. => Małżonek krok 4 ku doskonałości