Małżonek krok 2 ku doskonałości

=> Małżonek krok 1 ku doskonałości

By spełnić druga wskazówkę, którą jest umartwienie i skorzystać z niej, należy wyryć głęboko w sercu tę prawdę, żeś nie po co innego związał się z drugą osobą, tylko po to, by cię urabiała i ćwiczyła w cnocie, jak obrabia się i szlifuje kamień zanim się go wstawi w budowę. Uważaj więc wszystkie sytuacje we wspólnocie małżeńskiej za swych nauczycieli, których Bóg dopuścił, by cię ćwiczyły i urabiały w umartwieniu. Współmałżonek ma cię urabiać słowami, mówiąc to, czego nie chciałbyś słuchać; uczynkami, postępując w taki sposób, że trudno ci to znieść; usposobieniem, przez które staje ci się niemiłym sam w sobie i w swych uczynkach; wreszcie myślami, w których cię nie poważa ani nie kocha. Wszystkie te umartwienia i przykrości musisz znosić z cierpliwością wewnętrzną i w milczeniu dla miłości Bożej, rozumiejąc, że nie wszedłeś w związek małżeński dla innej rzeczy, tylko po to, by cię ćwiczono i byś przez to stał się godnym nieba. Bez tego nie było po co ofiarować się drugiej osobie, lecz trzeba było pozostawać na świecie, szukając jego pociech, jego zaszczytów, wzięcia i wygód.

Ta druga wskazówka jest konieczna dla małżonka, aby mógł wypełnić powinności swego stanu, dojść do prawdziwej pokory, pokoju wewnętrznego i radości Ducha Świętego. Bez tego zaś nie będzie wiedział, co to jest być małżonkiem, ani po co wstąpił w święty związek małżeński. Nie będzie szukał Chrystusa, lecz siebie samego, nie zazna pokoju duszy ani nie uniknie grzechów i niepokojów. Nie zabraknie bowiem do tego sposobności w domu małżeńskim i Bóg nie chce, by ich zabrakło; wprowadzając bowiem tam dusze, by je doświadczać i oczyszczać jak złoto w ogniu i pod młotem – nie chce usuwać prób i doświadczeń pochodzących czy to od ludzi i szatana, czy to od ucisków i opuszczenia. W tych rzeczach powinien się ćwiczyć małżonek, starając się znosić je z cierpliwością i zgadzając się z wolą Bożą. Kto by zaś nie chciał tych prób znosić, tego Bóg zamiast umocnić w próbie, musiałby odrzucić jako takiego, co nie chciał dźwigać krzyża z cierpliwością. Wielu małżonków z powodu niezrozumienia tego ponosi wiele zła i kiedyś w dniu obrachunku będzie zawstydzonych.

=> Małżonek krok 3 ku doskonałości

3 komentarze do “Małżonek krok 2 ku doskonałości

  1. D.S.M. Autor wpisu

    1 J 1, 6: Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą.

  2. D.S.M. Autor wpisu

    Rz 11, 5: Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę.

Możliwość komentowania została wyłączona.